ఈ వారం.. థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌ల‌వుతున్న సినిమాలివే!

నువ్వు నేను (Nuvvu Nenu)

ఈ రోజుల్లో(Ee Rojullo)

అన‌న్య (Ananya) Telugu

వందేభార‌త్ (Vande Bharat)

హ‌ద్దు లేదురా (Telugu)

య‌మ‌ధీర (Telugu)

లైన్‌మ్యాన్ (Telugu)

ఓం భీం బుష్ (Telugu)

Rebel (Tamil)

Thooth Kaasu (Kannada)

Dilkush (Kannada)

Rakshasa Tantra (Kannada)

Secret Home (Malayalam)

Madgaon Express (Hindi)

Graduate With First Class (Hindi)

What A Kismat (Hindi)

Marriage.com (Hindi)

Veer Savarkar (Hindi)

Chabak  Night of Murder and Romance (Korean)

Arthur The King (English) 

Imaginary (English)