ఈ వారం.. ఓటీటీలో వ‌చ్చిన‌  సినిమాలు,  వెబ్‌ సిరీస్‌లివే

Abraham Ozler (Telugu)  Hotstar

Sundaram Mastar‌ (తెలుగు) ETv Win

Open Hymer (Telugu) Jio Cinema

Breaking Dawn (Telugu) Prime Video

Lal Salam (Telugu) Netflix

Hatching (Telugu) Bms Stream (Rent) 

Road House (Telugu)  Prime Video  

Thulasivnam ETV Win Telugu Series

A watan mere watan (Telugu) Prime Video 

Shehar Lakhot (Telugu) Prime Video Series

ARRIVAL (English) Prime Video 

Bhoothaddam Bhaskar Narayana (Telugu) Aha