మిల్కీ బ్యూటీ అని ఎందుకంటారో...

పంచదార చిలక లాంటి  ప్యారీ సుకుమారి 

ఒక్కసారి వెనక్కి చూస్తే అప్పుడే 17 ఏళ్ళు పూర్తి చేసేసానా... 

కాలం ఎంత తొందరగా గడిచిపోయింది అనిపిస్తుంది 

పాన్ ఇండియన్ అభినేత్రి 

బబ్లీ బౌన్సర్  ఎంత బాగుంది ముద్దుగుమ్మ

మనసులు కలిసాయి,  ఇంక పెళ్లే తరువాయి 

నువ్వు కావాలయ్యా, నువ్వే కావాలయ్యా