ఈ 'సత్యభామ' చాలా హాట్

ఆధునిక భామగా అందాల కాజల్ 

దంచవే మేనత్త కూతురా, దంచు దంచు బాగా దంచు

బుగ్గే బంగారమాయే  సిగ్గే సింగారమాయే

పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవద్దనకమ్మ

అల్లిబిల్లి కలలా రావే అల్లుకున్న కధలా రావే

కలగాని కలయేదో కళ్ళెదుటే నిలిచిందీ

గున్నమామిడి కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి