ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు

ABN, First Publish Date - 2023-04-13T11:00:00+05:30 IST

ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు 1/6
ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు 2/6
ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు 3/6
ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు 4/6
ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు 5/6
ఇంత స్లిమ్‌గానా.. పూజా హెగ్డే తాజా ఫొటోలు 6/6

Updated at - 2023-04-13T11:00:00+05:30